Przestrzegamy standardów jakościowych i etycznych wyznaczonych przez ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

 

 

Należymy do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), która stawia sobie za cel stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w badaniach opinii i rynku. Od wielu lat poddajemy się audytowi OFBOR w zakresie standardów prowadzania badań telefonicznych i rok rocznie otrzymujemy Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów w zakresie badań CATI przyznawany przez OFBOR.

 

 

pkjpa