[24-05-2024] Wraz z Krakowskim Alarmem Smogowym przeprowadziliśmy badanie opinii wśród mieszkańców Nowej Huty w Krakowie. Wyniki omawia Gazeta Krakowska. Raport dostępny jest tutaj: Mieszkańcy Nowej Huty o przyszłości dzielnicy.

[1-04-2021] We współpracy z Instytutem Ekonomii Środowski i Polskim Alarmem Smogowym przeprowadziliśmy badanie pt. "Domy jednorodzinne w Polsce – źródła grzewcze, stan energetyczny, priorytety inwestycyjne". Raport jest dostępny tutaj.

[16-03-2021] Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania Banku Światowego wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP na temat ich sytuacji w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Informacje o badaniu oraz raport znajdują się na stronie: www.worldbank.org.

[31-03-2020] Po audycie standardów pracy naszych ankieterów CATI po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikat jakości. Certyfikat przyznawany jest przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.

Certyfikat2020PL

[29-08-2016] To już kolejny raport na temat efektywności energetycznej w Polsce. Powstał we współpracy CEM z Instytutem Ekonomii Środowiska w oparciu o badania. Omawia między innymi wyniki badania systemów grzewczych w sektorze domów jednorodzinnych oraz opinii ekspertów na temat instrumentów finansowania termomodernizacji: Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.

Dostępny jest także wcześniejszy raport: Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013.