W tym miejscu znajdą Państwo cieszący się dużym zainteresowaniem moduł do obliczania wielkości próby, który szybko i łatwo pozwala oszacować potrzebną wielkość próby, niezbędną do wyciągania wniosków przy określonym poziomie ufności.

 

Drugim elementem tego działu jest lista raportów i opracowań, które przygotowaliśmy lub które powstały w oparciu o nasze badania.